● Wieloletni ekspert samorządowy (ZMP, ZPP) realizujący programy doradcze dla ponad 600 samorządów w Polsce.

● Wykładowca akademicki (UW, SGH), trener biznesu HRD BP, mgr polityki społecznej UW. Aktywny członek Stowarzyszenia LGD “Zielone Sąsiedztwo”.

● Doradza lokalnym społecznościom, liderom i pracownikom różnych szczebli
samorządu w zakresie rozwoju lokalnego, skutecznego pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich. Praktyk współpracy i dialogu społecznego.

● Koncentruje się na: bezpieczeństwie ruchu drogowego (doświetlenia przejść, chodniki, ścieżki rowerowe, drogi), transporcie zbiorowym, rozwoju edukacji młodzieży i dorosłych (w tym migrantów), poprawie zdrowia psychicznego w tym profilaktyki uzależnień. Współpracy przedsiębiorców, rozwoju zawodowym oraz technologicznym osób w różnym wieku. Lepszej ofercie dla seniorów (zdrowotnej, kulturalnej). Kładzie nacisk na integrowanie poprzez kulturę i rekreację oraz sieciowanie współpracy międzysektorowej i międzygminnej.

Łukasz Dąbrówka

Podkowianin od urodzenia. Aktywny ojciec córki i syna. Z sercem zaangażowany w sprawy społeczne Podkowy Leśnej, Żabiej Woli, Baranowa, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Bezpartyjny.

Wieloletni ekspert samorządowy (ZMP, ZPP) realizujący programy doradcze dla ponad 600 samorządów w Polsce.

Kontakt:

Strona: www.dabrowka.com

Telefon: 506 136 768

Email: kontakt@dabrowka.com

No posts found.

Najnowsze Wpisy Kandydatów:

Nasze Social Media