Dotrzymujemy słowa – zrealizowane obietnice

ZREALIZOWANE OBIETNICE 2018-2024 Dla Mieszkańców Naszego Powiatu

Okręg nr. 3 (Żabia Wola, Podkowa Leśna, Baranów)


Budowa i modernizacja dróg i chodników m.in.: Baranów: Kaski, Bronisławów, Cegłów; Podkowa Leśna (ul. Brwinowska); Żabia Wola: Ciepłe, Zaręby, Kaleń, Żelechów.


Rozwój autobusowych przewozów pasażerskich (Związek Powiatowo-Gminny) na terenie gmin całego Powiatu i poza nim potwierdzony wzrostami liczby użytkowników miesięcznych (11,5 tys. wzrost o 200%) i jednorazowych (300 tys. przejazdów, wzrost o 80%) r/r.

Innowacyjna edukacja dla atrakcyjnej pracy w powiecie i okolicach:


✔ Inwestycje ponad 4 mln zł w modernizację budynków i sal szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie programów “Erasmus+”, “Aktywna Tablica”, rozwijających kreatywność i umiejętność pracy w zespole.


✔ Poprawa efektywności energetycznej budynków (OZE, ogrzewanie).


✔ Staże i praktyki za granicą dla młodzieży ze szkół powiatowych.


✔ Stały rozwój infrastruktury IT i wsparcie dla nauczycieli oraz uczniów poprzez nowoczesne programy edukacyjne. Inwestycje wpływające na atrakcyjność regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Szpital oraz społeczna odpowiedzialność:


Otwarcie nowej sali operacyjnej (więcej o około 1000–1200 zabiegów) w Szpitalu Zachodnim oraz budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR.

✔ Kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych podnoszące jakość życia w społeczności (Szkoła Specjalna, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej). Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością.

✔ Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa obywateli (nieodpłatna pomoc prawna, ochrona praw konsumentów).

Zielone inicjatywy dla środowiska i czystszego powietrza:

✔ Ekologiczne działania, w tym termomodernizacja budynków i montaż paneli fotowoltaicznych, przynoszące obniżenie rachunków i poprawę jakości powietrza. Stałe wspieranie gminnych spółek wodnych.

Bezpieczeństwo i jakość życia:


✔ Współfinansowanie: sprzętu dla służb ratunkowych, lepszej organizacji ruchu drogowego, w tym bezpiecznych przejść dla pieszych, dla poprawy bezpieczeństwa publicznego.


Okręg nr. 4 (Milanówek)

Modernizacja ul. Dębowej (wartość 1.845.000 zł)

Termomodernizacja placówek oświatowych w Milanówku: Zespół Szkół nr 1 przy ul. Piasta i Zespół Szkół nr 2 przy ul. Wójtowskiej i w Grodzisku Maz.: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego (wartość 1.844 tyś)


Wykonanie fotowoltaiki we wszystkich szkołach ponadpodstawowych (wartość: 645.020 zł)

Remonty w szkołach ponadpodstawowych (wartość: 5.787.713 zł)

Doposażenie szkół w środki dydaktyczne.


Najnowsze Wpisy Kandydatów:

Nasze Social Media