Ryszard Nowak

● Od lat zaangażowany w działalność społeczną, podejmował liczne inicjatywy dla dobra Gminy oraz wsparcie dla osób potrzebujących. W latach 1993-1996 przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie. Od 1989 do 2018 roku członek obwodowych komisji wyborczych w Ojrzanowie – wielokrotnie jako przewodniczący.

● Do 2022 roku prowadził własną działalność gospodarczą – sklep motoryzacyjny w Żabiej Woli. Obecnie jest na emeryturze.

● Bezpartyjny.

● Będzie aktywnym przedstawicielem Mieszkańców Gminy Żabiej Woli w Radzie Powiatu Grodziskiego.

No posts found.

Ryszard Nowak

Żonaty, dwóch dorosłych synów. Mieszkaniec Ojrzanowa Towarzystwo.

Posiada wykształcenie średnie techniczne. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego.

Kontakt:

Najnowsze Wpisy Kandydatów:

Nasze Social Media