Zofia Maria Owczarek

● Pracownik administracji samorządowej do 2019 roku – wieloletni Sekretarz Gminy.
Współzałożycielka organizacji pozarządowych; Stowarzyszenia „Szansa” w Żabiej Woli w latach 2006-2018 oraz od roku 2008 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”- członek zarządu.

● Zaangażowana w sprawy społeczne Gminy i Powiatu. Radna Gminy Żabia Wola w latach 1990-1998 oraz Powiatu od 1998 do chwili obecnej, członek Zarządu Powiatu czterech kadencji, pracuje w stałych problemowych komisjach Rady, przewodniczy Komisji Statutowo-Regulaminowej, drugą kadencję w Powiatowej Radzie Rynku Pracy.

● Nie należy do żadnej partii politycznej.

● Z pasją społecznika służy Mieszkańcom swojej Gminy wiedzą i doświadczeniem.

Zofia Maria Owczarek

Mieszkanka Żabiej Woli od urodzenia, mężatka, babcia czwórki wnucząt.

Posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt:

Email: o.zosia@wp.pl

No posts found.

Najnowsze Wpisy Kandydatów:

Nasze Social Media